U kunt uw vertrek naar het buitenland alleen digitaal doorgeven als alle personen van uw adres emigreren. Blijven er personen wonen dan moet u in persoon aangifte doen aan de balie!

Inleiding

Met deze aangifte kunt u uw verhuizing naar het buitenland doorgeven.

Starten